Maryjne credo

(modlitwa ułożona przez św. Gabriela)

Wierzę, Maryjo, że Ty jesteś Matką wszystkich ludzi. Wierzę, że Ty jesteś naszym życiem i, po Bogu, jedynym schronieniem grzeszników. Wierzę, że Ty jesteś siłą chrześcijan i ich pomocą, szczególnie w godzinę śmierci; że za Tobą podążają wszyscy opuszczeni; że modląc się do Ciebie, już nie są sami; że kto opiera się na Tobie, ten nigdy nie upadnie. Wierze, że jesteś Wspomożycielką tych, którzy Cię wzywają; że Ty jesteś w stanie dać nam więcej dobra, niż możemy sobie wyobrazić. Wierzę, że w Twoim imieniu można znaleźć pomoc i obronę, że po imieniu Jezus nie ma żadnego innego imienia, przez które wierni otrzymują tyle łaski, tak wiele nadziei i tyle pociechy. Wierzę, że Ty jesteś naszą Współodkupicielką, że wszystkie łaski, które Bóg rozdaje, przechodzą przez Twoje ręce, że nikt nie wejdzie do nieba jak tylko przez Ciebie - słusznie jesteś nazywana Bramą Niebios. Wierzę, że prawdziwe nabożeństwo do Ciebie jest najpewniejszym znakiem zbawienia wiecznego. Wierzę, że w Niebie stoisz wyżej niż wszyscy święci i aniołowie. Wierzę, że Bóg dał Ci w najwyższym możliwym stopniu wszystkie łaski, które możesz przekazywać Jego stworzeniom. Twoje piękno i doskonałość przewyższa wszystkich aniołów i ludzi. Wierzę, że Ty sama doskonale wypełniasz przykazanie miłości Boga i że anioł z nieba może nauczyć się od Ciebie, jak kochać Boga. Wierzę, że cała miłość, którą mają wszystkie matki dla swoich dzieci, wszyscy mężowie i żony, wszyscy aniołowie i święci, nie będzie równa miłości, jaką masz dla jednej duszy.

w: Ks. Cyprian Kostrzewa SSP, Święty Gabriel, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz