Modlitwa o ducha miłosierdzia

(na podstawie listu św. Gabriela)

Święty Gabrielu, który pouczałeś swojego ojca, aby był hojny dla służby, a zwłaszcza miłosierny dla ubogich. Wlej w nasze serca pewność, że dawanie jałmużny nikogo jeszcze nie naraziło na niedostatek, lecz przeciwnie, że błogosławieństwo ubogich sprowadza błogosławieństwo niebios na tych, którzy okazują miłosierdzie ubogich i potrzebujących. Nie dopuść, abyśmy zapomnieli, że przecież Pan Jezus sam powiedział: "Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie".

w: Ks. Cyprian Kostrzewa SSP, Święty Gabriel, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz