Modlitwa osób starszych

O chwalebny Święty Gabrielu, przyjmij pod Twoją opiekę nasze życie, które osiągnęło pełnię dojrzałości i zbierania owoców. Wyjednaj nam u Pana łaskę, abyśmy z radością zaakceptowali nasza sytuację i potrafili oddać nasze życie w ręce młodych, ubogacając ich dobrym przykładem, uśmiechem, doświadczeniem wypływającym z wieku, mądrą radą, a także twórczym milczeniem. Oświecaj ludzi odpowiedzialnych za społeczeństwo, aby nie osądzali innych ze względu na ich produktywność, ale ze względu na wartość, jaką przez sam fakt bycia człowiekiem posiada każda osoba. Spraw, abyśmy nie uważali choroby i starości za czas bezużyteczny, lecz jako cenny okres, z którego można zaczerpnąć dojrzałość duchową i życiową wiedzę. Gdy siły fizyczne będą w nas słabły, wzmocnij naszą wiarę i miłość, abyśmy byli przygotowani, aby doświadczyć pełni miłości Bożej w przyszłym życiu. Amen.

w: Ks. Cyprian Kostrzewa SSP, Święty Gabriel, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz