Modlitwa o powołania

Drogi Święty Gabrielu, polecamy się Twojemu wstawiennictwu. Pragniemy otrzymać łaskę potrzebną do tego, aby w pełni przeżywać nasze powołanie wypływające z sakramentu chrztu świętego. Spraw, abyśmy właściwie odczytali wśród wielu głosów, które do nas docierają, osobiste wezwanie Jezusa i podążali za \nim przez całe nasze życie. Spraw, abyśmy zawsze byli otwarci na Bożą łaskę, dzięki której będziemy wiedzieli, co mamy czynić w naszym życiu. Jeżeli jesteśmy powołani do małżeństwa i życia rodzinnego, spraw, abyśmy zrozumieli, czym jest odpowiedzialność i odpowiednio przygotowali się do zajęcia naszego miejsca w społeczeństwie jako świadkowie miłości Boga Stworzyciela i Odkupiciela.

Tym, którzy odczuwają powołanie do służby wspólnocie jako kapłani, udzielaj daru hojności potrzebnej do przezwyciężenia niepewności i całkowitego oddania się służbie prowadzącej do uświęcenia Ludu Bożego. Jeżeli taka jest wola Boża, aby ktoś z nas poświęcił się Jemu w szczególny sposób w życiu zakonnym, wyproś światło do jasnego zrozumienia i odwagę do wielkodusznej odpowiedzi. Za Twoim przykładem i dzięki Twojemu wstawiennictwu spraw, aby nowi bracia i siostry radowali się z życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie i głosili światu miłość do Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej, która zapaliła i przepełniła Twoją młodość.

Prosimy Cię, abyś wstawiał się u Pana, aby w Kościele naszych czasów nie ustało świadectwo rad ewangelicznych przeżywanych w radykalny sposób oraz orędzie, że tylko Bóg jest najwyższym dobrem i ostatecznym przeznaczeniem człowieka. Amen.

w: Ks. Cyprian Kostrzewa SSP, Święty Gabriel, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz