Nowenna - dzień ósmy

Wydawałeś się nienasycony, o Święty Gabrielu, w poszukiwaniu dóbr nadprzyrodzonych i szczęścia wiecznego. Pod natchnieniem Maryi Niepokalanej Bolesnej odkryłeś, że Jezus ukrzyżowany jest pełnią wszystkiego, ponieważ jest szczytem miłości. Nie pragnąłeś zatem niczego innego jak życia w zgodzie z Nim, miłując Boga i całą ludzkość.

Spraw poprzez adorację Krzyża, abyśmy odczytali nasze istnienie jako powołanie i żyli każdego dnia w miłości, służąc temu, co zostało nam powierzone, aż do całkowitego oddania siebie samych w darze dla Ciebie.

Zdrowaś Maryjo

w: Ks. Cyprian Kostrzewa SSP, Święty Gabriel, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz