Modlitwa małżonków

Drogi Święty Gabrielu, prosimy Cię, abyś przyjął pod Twoją opiekę naszą rodzinę i pomógł budować ją według planu Bożego. Spraw, aby łaska sakramentu małżeństwa, który otrzymaliśmy, codziennie wzmacniała nasza miłość, aby nasza rodzina mogła świadczyć o Bożej miłości przed wspólnotą Kościoła. Oświeć nasze sumienia, abyśmy w sposób odpowiedzialny wypełniali powołanie, do którego zostaliśmy zaproszeni. Spraw, abyśmy z miłością służyli obronie życia, którym nas obdarzy Bóg. Uczyń nas otwartymi na przyjęcie potomstwa. Pomóż nam być dyspozycyjnymi względem słabych, biednych, opuszczonych w społeczeństwie. Wyproś dla nas łaskę, abyśmy umieli rozmawiać z naszymi dziećmi i rozumieli ich problemy. Pomóż nam zrozumieć, że dzieci nie są naszą własnością, ale należą do Boga, który powołał je do życia przez nas. On powierza każdemu z nich misję, której my musimy służyć. Spraw, aby nasza rodzina doświadczała pokoju, zgody, miłości, zdrowia i aby trudy życia nas nie zniechęcały, ale były dla nas okazją, aby lepiej zrozumieć miłość Boga i Jego wolę względem nas. Amen.

w: Ks. Cyprian Kostrzewa SSP, Święty Gabriel, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz